Ochotnicza Straż Pożarna w Obrze
czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A
Przetarg - Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Obrze
2019-06-27
Ochotnicza Straż Pożarna w Obrze ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na:

„Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Obrze"

ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 566035 - N - 2019 dnia 27 czerwca 2019r.


Uwagi i zmiany:

W dniu 01-07-2019 została poprawione treść załącznika numer 5 w celu wyeliminowaniu błędu daty wykonania zadania. poprawna data to 29-11-2019

 liczba odwiedzin: 2141640      online: 1