Ochotnicza Straż Pożarna w Obrze
czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A
Otwarcie ofert
2019-07-08
W dniu 08.07.2019  o godzinie 12:00 upłynął termin składania ofert. Następnie o godzinie 12:15 komisja ofertowa przystąpiła do otwarcia ofert. Dokument z informacjami o otwarciu ofert w załączniku.


Wolsztyn, 08.07.2019r. 
OSP.05/2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy przetargu nieograniczonego na  Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Obrze


Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono … ofertę przetargową:  1. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o.

Korwinów, ul. Okólna 15, 42-262 Wrzosowa

margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">

Cena oferty brutto:759 771,00 zł

Gwarancja: 36 miesięcyTermin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zgodne ze SIWZ.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 760 000 zł brutto.

pliki do pobrania:
- OTWARCIE OFERT


 liczba odwiedzin: 2141651      online: 1